Konzultace

Během pobytu je možné pomocí vzkazu domluvit se mnou konzultaci nebo jen pouhou potřebu sdílení. Přijdu každý den s jídlem a pitím, pokud si přeješ konzultaci, vpouštíš mne do svého pokoje a můžeme si sdílet, můžeme se na tvé pocity podívat z jiného úhlu pohledu. Po celou dobu tvého pobytu respektuji tvůj prostor, tvoje ticho, tvoje soukromí. Konzultace, sdílení je možné i při pobytu ve světle.