Terapie tmou

Pokračujte

sebepoznání

Smyslem pobytu ve tmě je vlastní vůle, chceš-li sen, pocit, že je to tvá cesta, touha po poznání.

řešení problémů

Pobyt ve tmě může být pro inspiraci, pro nové nápady, načerpání nových sil, možná nových pohledů, shledání se sám se sebou.

smysl bytí

Tmavé klidové místo může být i časem na najití nové cesty, nastartování nového smyslu života.

inspirace & odpočinek

Ve tmě mohou přijít odpovědi na dávno vyřčené otázky i na otázky nové, které teprve přijdou.

O tmě

Obecně a velmi krátce - terapie tmou je velice stará metoda sebepoznání, vycházející z původní tradice yangtik, praktikované mnichy v Tibetu, kteří ve tmě zůstávali až sedm týdnů. Je založena na senzorické deprivaci - absenci smyslových podnětů z vnějšího prostředí. Smyslem pobytu je vlastní vůle, chceš-li sen, pocit, že je to tvá cesta, touha po poznání.

Klementinkou nazvaný pobyt ve tmě: „Tmou k sobě“ je o potřebě sebepoznání, zklidnění. Pro některé jen potřeba odpočinku, vypnutí, potřeba být někým opečováván a zároveň nerušen. Pobyt ve tmě může být pro inspiraci, pro nové nápady, načerpání nových sil, možná nových pohledů, shledání se sám se sebou, odpovědi na dávno vyřčené otázky i na otázky, které teprve přijdou. Tmavé klidové místo, může být i časem na najití nové cesty, nastartování nového smyslu života. Mnoho cest může vést k terapie tmou.

Spolupracujeme

cestyksobe

cestyksobe

cestyksobe